In News

Creator’s IVF Nepal ( Estd. 2015 ) Team under the leadership of Dr. Sanu Maiya Shrestha (Pradhan) dedicated for helping childless couple for achieving pregnancy and making happy family.
( Courtesy – AP1 / TV Today )
निसन्तान दम्पतीहरुको लागि सन्तान प्राप्तिको उपचार एवं सुखी परिवार निर्माणमा समर्पित क्रियटर्स आई.भी.एफ. नेपाल ( स्थापित : २०७२ साल ), हजुरहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ l – डा. सानु मैयाँ श्रेष्ठ ( प्रधान )
( साभार – ए.पी. १ / टि.भी. टुडे )

 

 

 

 
https://nepalhealthnews.com/news/2021/08/26/37427.html